แถลงความร่วมมือ GREEN HEART EVENT ผู้จัดหัวใจสีเขียว

4 เมษายน 2567

นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้เป็นประธานแถลงความร่วมมือ "การขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้ BCG Model"

การแถลงความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานกีฬา นำร่อง 5 หน่วยงาน นายรัฐ จิโรจน์วณิชชากร นายกสมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย, นายสุวิทย์ จันทวงศ์ ผู้จัดงานวิ่งเทรลUltra-Trail Nan100, นายกัมปนาท เปรมรัตนานนท์ ผู้จัดการ โครงการ Park Run Thailand , ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ ผศ.ดร.อิษฎี กุฏอินทร์ สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (อุปนายกสมาคม) ร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

นายมงคล วิมลรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนเกณฑ์ Green Heart Event หรือ GHE โดยจะมีการทำประกาศกระทรวงฯ ใช้อย่างเป็นทางการ นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ พร้อมขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้ โดยเฉพาะกิจกรรมของกระทรวงฯ ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางกระทรวงฯ จะหารือกับกระทรวงมหาดไทย ถึงความเป็นไปได้ในการนำเกณฑ์ไปใช้จัดกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

กระทรวงฯ ต้องการสร้างผู้จัดกิจกรรมหัวใจสีเขียวให้มีจำนวนมากขึ้น จะได้มีกิจกรรมที่ดีและส่งผลดีต่อสังคมรอบข้าง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนโลกเดือดเป็นโลกเย็นได้ การที่ผู้จัดนำเกณฑ์ไปใช้จัดในแต่ละพื้นที่ มองว่าสิ่งที่ตามมายังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ให้ชุมชนของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ด้วย

กระทรวงฯ เชื่อว่าเกณฑ์มาตรฐานผู้จัดหัวใจสีเขียว"Green Heart Event" จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานที่มีคุณภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนท้องถิ่น สร้างสังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี นำไปสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคุณค่าสูง และสร้างมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน"

#ผู้จัดหัวใจสีเขียว
#GreenHeartEvent
#GHE
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#ผู้จัดอีเว้นท์

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/greenheartevent/


มาเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ
มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)  

policy.tkc@mots.go.th

Facebook Fanpage Calories Credit

เกี่ยวกับ
ติดตาม