Motion is Medicine

31 มีนาคม 2567

“Motion is Medicine.

การขยับ  การเคลื่อนไหวคือ ยาที่วิเศษที่สุดในโลก 

ขยับ ขยับ ทุกวันก็จะเป็นยาป้องกันไม่ให้เราป่วย

กระดูกต้องการรับแรงกระแทก 

จะตอบสนองช่วยให้กระดูกแข็งแรงขึ้น

ก่อนที่จะสูงอายุ 

ต้องสูงอายุแบบไม่เป็นภาระกับผู้อื่น

App. CCC  เป็น App. ที่ดีมาก

Anywhere  Anytime 

สามารถบันทึกการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ได้

แข่งขันซึ่งกันและกัน  แข่งขันกับตัวเอง

การเดิน-วิ่งครั้งนี้เหมือนเป็นการปั่นโลก

เมื่อใดที่เราป่วย เหมือนโลกหยุดหมุน....

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช 

หัวหน้าภาควิชาออร์โธฯ ศิริราช - ประธานจัดกิจกรรม 60 ปี หมอกระดูก ชวนคนไทยเดิน-วิ่งรอบโลก

.

ข้อมูลความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาข้อต่อ กระดูก กล้ามเนื้อ และสุขภาพให้แข็งแรงที่ .นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ในฐานะประธานจัดกิจกรรม “60 ปี ออร์โธฯ ศิริราช ชวนคนไทยเดิน-วิ่งรอบโลกได้กล่าวบางตอน ในช่วงไลฟ์ที่เฟสบุ๊ค แฟนเพจ เมื่อเช้าวันพุธที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา


มาเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ
มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)  

caloriescredit.ccc@gmail.com

Facebook Fanpage Calories Credit

เกี่ยวกับ
ติดตาม