วิธีการอนุญาตเข้าถึง GPS ในระบบ iOS

1 เมษายน 2567

เพื่อให้แอป CCC สามารถบอกตำแหน่งการใช้งาน และใช้ในการ ส่งผลการออกกำลังกาย โดยข้อมูลการส่งผลจะนำไปเป็นข้อมูลทางสถิติในภาพรวมของประเทศต่อไป

การเปิด GPS มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. กด “การตั้งค่า” ในโทรศัพท์ iphone จากนั้น กด “เป็นส่วนตัวและความปลอดภัย”
2. กด “บริหารตำแหน่งที่ตั้ง” กดเลือกปุ่มให้เป็นสีเขียว
3. กดเลือก App CCC ให้ใช้ GPS  “ในระหว่างใช้งาน”

https://www.facebook.com/photo?fbid=715246587472225


มาเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ
มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)  

policy.tkc@mots.go.th

Facebook Fanpage Calories Credit

เกี่ยวกับ
ติดตาม