60 ปี ออร์โธฯ ศิริราช เดิน-วิ่งรอบโลก

15 มีนาคม 2567


"60 ปี ออร์โธฯ ศิริราช เดิน-วิ่งรอบโลก"

วันนี้ ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จะมาชวนทุกคนร่วมกิจกรรม "60 ปี ออร์โธฯ ศิริราช ชวนเดิน-วิ่งรอบโลก" โดยใช้ App CCC บันทึกข้อมูลการร่วมกิจกรรม และเป็นการเก็บแคลอรี สะสมเครดิต

คุณหมอกล่าวว่า - โครงการนี้มีประโยชน์กับประชาชนคนไทยทุกคน ให้คนไทยตระหนักถึงการออกกำลังกาย เมื่อสุขภาพแข็งแรง จะได้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมไทยมีสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

#ศิริราชพยาบาล

#CCC

#CaloriesCreditChallenge

#สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืน
มาเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ
มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)  

caloriescredit.ccc@gmail.com

Facebook Fanpage Calories Credit

เกี่ยวกับ
ติดตาม