CCC x Park Run Thailand

13 มีนาคม 2567

CCC x Park Run Thailand

"สนาม Park Run Thailand เราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของ เข้าร่วมได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย" - คุณทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ ผู้อำนวยการ Park Run Thailand

Park Run Thailand ร่วมกับ App CCC โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอชวนคนไทยทุกคนร่วมทำกิจกรรม "ทุกแคลมีคุณค่า ชวนคนไทยรวมทีมฟิต เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค.-31 ก.ค. 2567 

>> เพียงทำตามกติกา และเงื่อนไขอย่างครบถ้วน

>> รับเสื้อที่ระลึกได้ 1 ตัว 

1. เพียงดาวน์โหลด App CCC เพื่อใช้เก็บแคลอรี สะสมเครดิต

2. เป็นสมาชิก Park Run Thailand 

3. ร่วมออกกำลังกายในสนาม Park Run Thailand ทุก 7 โมงเช้าวันเสาร์ เดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร  

4. บันทึกสติถิสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 15 ครั้งต่อเนื่อง 

5. ก่อนออกวิ่งให้ถ่ายภาพหมู่ส่งเข้ามาให้ส่วนกลางตรวจสอบเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ของเรา 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/parkrunthailand 

>> ใครไม่มีสนาม Park Run Thailand สามารถเข้าร่วมได้ด้วยการใช้ App CCC สะสมให้ครบ 50 เครดิต ก็สามารถรับเสื้อได้เช่นกัน 

>> ผู้สนใจที่อยากเข้าร่วมแต่ไม่มีสนาม Park Run ใกล้เคียง สามารถแจ้งความจำนงค์ ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วสามารถเปิดสนามกับ 

Park Run Thailand ใกล้บ้านที่สามารถออกกำลังกายได้เช่นกัน 

" เมื่อคนไทยเข้มแข็ง ประเทศชาติแข็งแรง" 

#ParkRunThailandxCCC

#CCC

#CaloriesCreditChallenge

#สุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

#healthiswealth


มาเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ
มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)  

caloriescredit.ccc@gmail.com

Facebook Fanpage Calories Credit

เกี่ยวกับ
ติดตาม