รู้หรือไม่?! บริจาคสนับสนุนการกีฬา หักลดหย่อนได้ 2 เท่า และยกเว้นภาษีได้นะ

27 มีนาคม 2567

รู้หรือไม่?! บริจาคสนับสนุนการกีฬา หักลดหย่อนได้ 2 เท่า และยกเว้นภาษีได้นะ

.............................

บริจาคให้ใคร ได้ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

เมื่อบริจาคให้แก่ 5 องค์กรนี้

ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร เท่านั้น

1.การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการกีฬา

2.คณะกรรมการกีฬาจังหวัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย

3.กรมพลศึกษา

4.สมาคมกีฬาที่ได้รับอนุญาต ให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย

5.กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ หรือสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า แห่งประเทศไทย ต่อท้าย

.............................

ได้สิทธิอะไรบ้างเมื่อบริจาคสนับสนุนการกีฬา

บุคคลธรรมดา

ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนได้เป็นจำนวน 2 เท่า ของจำนวนเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค

แต่ต้องไม่เกิน 10 % ของรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนอื่นๆ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ใช้สิทธิ์นำไปหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่าย

cr: กรมสรรพากร
มาเพิ่มคุณค่าให้แคลอรีที่ได้จากการออกกำลังกายของคุณ
มีมูลค่าหรือเครดิต กับ Calories Credit Challenge (CCC)  

policy.tkc@mots.go.th

Facebook Fanpage Calories Credit

เกี่ยวกับ
ติดตาม